Tappningshjälpmedel

Enkelt grepphjälpmedel för självkateterisering - lämpligt för personer utan handfunktion

Användaren håller i katetern med hjälp av tappningshjälpmedel i ett universalband. Handleden vinklad uppåt.

Användaren som håller i katetern

En ortosbit ca 15 x 2 cm vrids kring sin längsaxel och sätts i ett universalband. På ena ändan finns ett hål för katetern (bild längst ner). Katetern förs in genom hålet (bild ovan). Genom att vinkla upp handleden hindras katetern från att glida genom hålet och kan föras in i penisen (bild nedan). Därefter vinklar man handleden tillbaka, katetern glider genom hålet och man kan få grepp om den längre ut och stoppa in den en bit till.

Tillverkare
Carin Bergfeldt, användarens arbetsterapeut

Användaren håller i katetern med hjälp av tappningshjälpmedel i ett universalband. Handleden vinklad neråt.

Användaren som håller i katetern

Användaren med tappningshjälpmedel i universalband.

Användaren med tappningshjälpmedel

Tappningshjälpmedel i universalband

Tappningshjälpmedel i universalband

Fler tips inom Toalettbesök