Bastu

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu

– med svängutrymme och specialanpassad ventilationslucka – lämplig för personer som använder rullstol

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu – lämplig för personer som kör rullstol och fryser lätt