Bastu

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu

– med svängutrymme och specialanpassad ventilationslucka – lämplig för personer som använder rullstol

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu

Enkel anpassning i bastu – lämplig för personer som använder rullstol

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu

Tillgänglig bastu – lämplig för personer som kör rullstol och fryser lätt

Tillgänlig bastu

Tillgänlig bastu

Stor bastu som är planerad så att man kommer in med elektrisk rullstol