Dörrar, dörröppnare/-lås

Hiss och hissknappar

Hiss och hissknappar

Styra en hiss med rullstolens fotplattor/resp framhjul – en möjlighet för personer utan arm/handfunktion

Breddning av dörr

Breddning av dörr

Ett sätt att bredda en dörr i trånga utrymmen – lämpligt för personer som använder rullstol

Bussystem för el-installationer

Bussystem för el-installationer

Med bussystemet kan husets alla elektriska funktioner styras från en sändare – lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Porttelefon

Porttelefon

Porttelefonen möjliggör att prata med den som står utanför dörren samt att kunna öppna och låsa dörren från sängen

Porttelefon på sängbord

Porttelefon på sängbord

Porttelefonen är alltid tillgänglig när användaren befinner sig i sängen – lämplig för personer som inte kan förflytta sig från sängen självständigt

Low-tec-dörrstängare

Low-tec-dörrstängare

Med hjälp av den här lösningen kan personer i rullstol stänga utåtgående dörrar själv när de kommer in