Trösklar/Ramper

Ramp till uteplats

Ramp till uteplats

Enkel anpassning för en person som kör rullstol – möjliggör förflyttning med hjälp från och till en uteplats

Tröskelramp

Tröskelramp

– underlättar förflyttning över trösklar för personer som använder rullstol

Ramp till uteplats

Ramp till uteplats

Rampkonstruktion med flera svängar gör en villa rullstolstillgänglig på ett smakfullt sätt

Tillgänglig entré

Tillgänglig entré

En aluminiumramp och en platåhiss gör ett hyreshus från sekelskiftet tillgängligt för personer som använder rullstol

Anpassat sommarhus

Anpassat sommarhus

För att göra sommarhuset rullstolstillgängligt byggdes ramper och ett utekök