Användning av andningshjälpmedel

Grodandning

Grodandning

– ett komplement till andningen för personer med nedsatt andningsfunktion

Respirator

Respirator

Respirator och dess placering på rullstolen

Regnskydd till respirator

Regnskydd till respirator

Regnskydd till respirator – ett viktigt hjälpmedel för personer som har sin respirator på rullstolen

Rubens blåsa

Rubens blåsa

Smidig Rubens blåsa – ett viktigt hjälpmedel för respiratoranvändare

Sugapparat och sugflaska

Sugapparat och sugflaska

Sugapparat, ett viktigt hjälpmedel för personer som har tracheotomi och använder ventilator

Slangvärmare

Slangvärmare

Slangvärmaren minskar kondensvatten i respiratorslangen när användaren är ute i kylan