Användning av andningshjälpmedel

Grodandning

Grodandning

– ett komplement till andningen för personer med nedsatt andningsfunktion

Rubens blåsa

Rubens blåsa

Smidig Rubens blåsa – ett viktigt hjälpmedel för ventilatoranvändare

Slangvärmare

Slangvärmare

Slangvärmaren minskar kondensvatten i respiratorslangen när användaren är ute i kylan