Användning av armcykel utomhus

Armcykel som möjliggör cykling i träningssyfte för personer med funktionsnedsättningar


Användning av armcykel utomhus (film)

Användarens handcykel är en motionscykel med 27 växlar. Fötterna placeras på fotstöd bredvid framhjulen.

Modellbeteckning Quickie Shark

Tipsarens kommentarer
Cykeln fungerar bra för användare med god bålbalans. Sittande kan man kan även använda bålstyrkan när man cyklar. Har man sämre eller ingen bålbalans kan man sitta mera bakåtlutat eller liggandes (se bild 2).
När man tävlar cyklar man liggandes för att minska luftmotståndet.
Nackdelen med armcykeln är att man inte kan ta med sig sin rullstol.

Inköpsställe
Sunrise Medical, sunrisemedical.se (senast kontrollerad januari 2021)

Bekostad av
Användaren

Redaktörens kommentar
På Rehab Station Stockholm brukar man kunna låna och prova olika modeller av handcyklar på somrarna. (Arrangerat av Svenska Cykelförbundet i samarbete med Rehab Station Stockholm).

Användaren på sin armcykel

Användaren på sin armcykel

Armcykel Quickie Shark

Armcykel Quickie Shark

Tillhörande tips

Armcykel på träningsställ
Armcykel på träningsställ
Med hjälp av träningställ kan armcykeln användas stationärt och utomhus - ett träningsredskap för personer med funktionsnedsättningar.

Tipsare: Robert

Robert bor tillsammans med hustru och tre barn i en villa. Han arbetar heltid. Han skadade sig 2003 och har en låg paraplegi (L1). Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Cykel/motorcykel | Idrott | Träning