Ridsport

Sadel

Sadel

Sadel med bålstöd möjliggör ridning för en person med nedsatt bålbalans

Rida

Rida

– ett sätt att rida för personer med hög paraplegi