Med en prismaster slipper assistenterna ta lössnus i händerna när de hjälper en person som inte kan ta snus själv.