Spel

Mikrofon till datastyrning

Mikrofon till datastyrning

Mikrofon är ett komplement till datastyrning för personer som inte har funktion i armar och händer och spelar dataspel

Joybox till styrning av datorn

Joybox till styrning av datorn

Joybox är ett tangentbordskomplement lämpligt för personer utan funktion i armar och händer som vill spela dataspel