Back support for riding on sitski

Back support provides safety when riding on sitski
The user riding sitski with back support
The user riding sitski with back support

Soft back support inserted inside jacket.

Purchased from
Motorcycle store (back support)

Paid for by
The user

The user with soft back support
The user with soft back support
Soft back support
Soft back support

Related tips

Thermal insoles
Thermal insoles
Thermal insoles keep feet warm – suitable for people who easily freeze.
Specially sewn trousers for outdoor activities
Specially sewn trousers for outdoor activities
Sturdy outdoor trousers used when raining, skiing and for “crawling”.
Heated socks
Heated socks
Battery-heated socks for outdoor activities – appropriate for people who freeze easily.

Author: Caroline

Caroline bor i en lägenhet och arbetar. Hon har en medfödd bindvävssjukdom (Ehlers-Danlos syndrom) som ger henne varierande problem och smärtor i alla lederna. Sedan 2000 använder hon rullstol utomhus. Hon har 27 timmar hemhjälp i månaden.

Latest tips

More tips in Winter sports