Thermometer and clock on wheelchair

A thermometer and clock that are always accessible

Thermometer and clock on electric wheelchair’s control panel

Thermometer and clock on electric wheelchair’s control panel

A thermometer and a clock sit on the electric wheelchair’s control panel. Velcro straps have been glued to the wheelchair and on the back of the clock and thermometer.

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Thermometer and clock on electric wheelchair’s control panel (close-up)

Thermometer and clock on electric wheelchair’s control panel

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Heating/cooling | Planning