Modified security token

Modification of security token simplifies use for people with impaired hand function

Security token modified with key ring and Plexiglas sheet

Security token modified with key ring and Plexiglas sheet

The security token is attached to a Plexiglas sheet. Anti-slip material is attached to the bottom of the Plexiglas sheet. A key ring sits directly on the security token.

Users comments
The key ring helps the user to place the security token where he needs to have it. Thanks to the anti-slip material, the security token sits attached to the table and it is easy to enter the bank code.

Whose idea
The user

Related tips

Easily accessible computer workstation
Easily accessible computer workstation
Practical furnished computer workstation for people with extensive disabilities.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Handling of money