Waste-sorting cabinet

Practical waste-sorting cabinet that opens automatically

Waste sorting cabinet, open

Waste sorting cabinet, open

The cabinet holds three covered plastic containers for sorting waste. The containers stand on a pull-out shelf that comes out automatically when the cabinet door is opened. The covers also open automatically.

Made by
Hagaköket, hagakoket.se (in Sweden), last checked June 2020.

Paid for by
Insurance money

Related tips

Custom-designed kitchen
Custom-designed kitchen
Custom-designed kitchen for a person who uses a wheelchair.

Author: Max

Max studerar och bor ensam i lägenhet. Han skadade sig 2002 och har han en hög ryggmärgsskada (C5 inkomplett med bibehållen känsel). Han har personlig assisistans ca 13 timmar per dag.

Latest tips

More tips in Kitchen