Door closer for exterior door

A simple solution to close the door after entering or leaving, suitable for wheelchair users
Ski pass holder attached to door handle
Ski pass holder attached to door handle

A ski pass holder is attached with twist ties to the door handle, on the inside of the door. To close the door behind him when the user goes inside, he grasps the loop of the string with one finger. He attaches the loop to the wheelchair’s joystick and the door closes behind him as he goes inside.

Users comments
With this simple solution the user can independently and easily close the door behind him when he goes inside.

Paid for by
The user

Whose idea
The user

User pulls string with index finger in loop (close-up)
User pulls string with index finger in loop (close-up)
User closes door
User closes door
User closes door
User closes door

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Door opener