Folding tray

- can replace a table when necessary – suitable for people who use electric wheelchair
User with tray on lap
User with tray on lap

Folding tray made of wood and consisting of two parts held together with a hinge. The tray fits on the on user’s lap.

Users comments
The user always has the tray with him. He often winds up in situations where he is unable to come in under the table with the wheelchair, both when he is out or, for example, in the forest.

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Tray with hinge
Tray with hinge
The user’s assistant folds up the tray
The user’s assistant folds up the tray

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Eating | Garden | Outdoor life