Hair brush on stand

Hair brush on stand – assistive device makes scratching possible for persons without active hand function

Hair brush on “cough rod”

Hair brush on “cough rod”

A hair brush is attached to the cough rod (see related tip). The hair brush is attached with self-adhesive Velcro straps.

Users comments
The user mainly uses the brush to be able to scratch his head, but of course it also works for brushing hair.

How to make
See related tips

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Hair brush on “cough rod” (close-up)

Hair brush on “cough rod”

Hair brush on “cough rod” (close-up)

Related tips

Coughing aid
Coughing aid
Assistive device provides support for coughing; suitable for persons who are unable to cough by themselves.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Body care