Plane trip using electric wheelchair (Permobil)

The control unit of an electric wheelchair is dismounted to protect it during the plane trip


User gets assistance unscrewing the control unit (video)

When an electric wheelchair is transported in an airplane the joystick is extremely vulnerable and can easily be damaged. The user unscrews the control unit with a hex key wrench and places the unit in the basket behind the backrest, where it is protected.

Control unit is removed

Control unit is removed

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Flying | Flying