Storage for remote control for radio/phone

Remote control units that sit on a firm surface are easier to use for persons with impaired hand function

Holder for remote control units on swivel telephone arm

Holder for remote control units on swivel telephone arm

A swivel telephone arm is enlarged with small plates on which the remote control units sit. Velcro straps hold the remote control units in place.

Users comments
It is easier for the user to press the buttons on the remote control units when the units sit firmly in place. The user presses on the buttons with his knuckles.

Made by
The user’s personal assistants

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Related tips

Modified remote control devices
Modified remote control devices
Modifications enable a user without finger function to grasp controllers and use them.
Speaker phone on swivel arm
Speaker phone on swivel arm
Adapted speaker phone works for a person without active hand function.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Switching on and off | Television and sound