Voice-controlled TV

- simplifies life for people with severe disabilities


The user changes channels and turns the TV on and off with his voice (video)

The user has a TV with voice control. He can turn the TV on and off, switch channels, etc. with his voice.

TV-screen

Voice-controlled TV

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Opening/closing | Television and sound