Tips and Tricks for parents with disabilities

A book published by mammapappalam.se
Front of book
Front of book

The book features a variety of tips and tricks for parents with disabilities. The book can be ordered from Spinalis Foundation, info@spinalis.se. The book is in Swedish.

Back of book
Back of book

Author: Erika

Erika är småbarnsmamma. Hon bor ihop med sambo och 2 barn i villa. Hon arbetar deltid. Hon skadade sig 1994 och har en låg tetraplegi (C7). Hon använder sig ibland av ledsagarservice när hon går ut med barnen.

Type of disability

Latest tips

More tips in Communication