Modified keyboard

Simple keyboard modifications make it easier for people with impaired hand function


Modified keyboard and its use (video)

A Plexiglas sheet sits on the “up” and “down” arrow keys. This serves as a lever and enables the user to quickly scroll up and down. A map pin sits on the Plexiglas sheet which helps the user to grasp the keyboard and put it in the correct position (see video).

Whose idea
The user

Modified keyboard

Modified keyboard

Related tips

Turning on computer with foot
Turning on computer with foot
- an easy way to turn on the computer for people who drive a wheelchair.
Easily accessible computer workstation
Easily accessible computer workstation
Practical furnished computer workstation for people with extensive disabilities.
WiVik On-screen keyboard
WiVik On-screen keyboard
WiVik and shortcuts facilitate computer use for people with extensive disabilities.
Writing stick for computer
Writing stick for computer
Simple mouth stick can be used for pocket calculators and certain computer functions (pressing multiple keys) – suitable for persons without active hand function.
Adapted mouse
Adapted mouse
Simple modifications enable a person with impaired hand function to use a mouse with trackball.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Use of computer