Accessible placement of power switch for desk lamp

- suitable for people with extensive physical disabilities
Cord switch attached to the work table

Cord switch attached to the work table

Desk lamp with cord switch. The user has attached the power switch to the desk using self-adhesive Velcro. He placed it close to the edge so he can easily turn the lamp on and off by himself using the back of his hand to hit the switch.

Paid for by
The user

Whose idea
The user


Accessible placement of power switch for desk lamp (video)

Related tips

Easily accessible computer workstation
Easily accessible computer workstation
Practical furnished computer workstation for people with extensive disabilities.

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Switching on and off