Bed tray used as computer desk

Simple stylish bed tray that facilitates using a laptop while sitting in bed or in an armchair
User with bed tray in armchair
User with bed tray in armchair

Bentwood bed tray.

Users comments
The bed tray is used as a computer desk in bed and while sitting in an armchair.

Purchased from
Furniture stores

Bed tray in bed
Bed tray in bed
Bed tray, close-up
Bed tray, close-up

Related tips

Recliner armchair
Recliner armchair
Comfortable armchair used for working and resting.

Author: Yasmin

Yasmin bor i en lägenhet. Hon arbetar deltid. 1999 skadade hon sig och har en C-5 skada. Hon har fått opererat armsträckare i båda armarna, knipfunktion i vänster tumme samt pronation i båda underarmarna. Tipsen innan 2008 har hon inte gjort någon handkirurgi. Hon har 24 timmar personlig assistans, varav 7 timmar jour.

Latest tips

More tips in Furniture | Use of computer