Bird-feeding station outside the window

- makes it possible to watch birds without having to go outside
Bird feeding station

Bird feeding station

A variety of bird feeders and suet balls sit on a stand outside the living room window. The bird feeding station is equipped with lighting so that the birds can also visit in the morning and evening.

Users comments
The user enjoys watching birds. He has built the ultimate bird feeding station where he treats the birds to butter, seeds and water so that he and his cat Nisse can watch them.

Paid for by
The user

Whose idea
The user


Bird feeding station (video)

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Taking care of animals