Radio on electric wheelchair

A radio that the user can bring along on the electric wheelchair

Transistor radio with anti-slip and loop hanging on the armrest of the wheelchair

Transistor radio hanging from wheelchair armrest

A transistor radio hangs from the wheelchair armrest. It is fitted with a loop and anti-slip material on the bottom.
A mini speaker (photo at the bottom) is connected to the radio. The speaker is attached with Velcro straps and sits on the wheelchair frame where it is protected.

Users comments
It is important for the radio to be positioned in a way that enables the user to pick it up onto the armrest so that he can turn it on and off and change channels himself.

Made by
User’s home services staff

Paid for by
The user

Whose idea
The user

Adapted transistor radio

Adapted transistor radio

Mini speaker sitting on wheelchair

Mini speaker sitting on wheelchair

Author: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Latest tips

More tips in Television and sound